محصولات بهداشتی.

ردیف

شرح محصولات با برند ناگیتا

تعداددربسته

قیمت جزء درب کارخانه(ریال)

قیمت مصرف کننده(ریال)

۱

دستمال کاغذی ۱۰۰ برگ ( ۱۷*۱۸سانتیمتر ) ایرانی

۵۲

۵٫۸۰۰

۱۱٫۰۰۰

۲

دستمال کاغذی ۱۰۰ برگ ( ۲۰*۱۸ سانتیمتر ) ایرانی

۵۲

۶٫۰۰۰

۱۱٫۰۰۰

۳

دستمال کاغذی ۱۰۰ برگ ( ۲۰*۲۰ سانتیمتر ) ایرانی

۵۲

۶٫۳۰۰

۱۱٫۰۰۰

۴

دستمال کاغذی ۲۰۰ برگ ( ۱۷*۱۸ سانتیمتر) ایرانی

۴۰

۸٫۹۰۰

۱۷٫۰۰۰

۵

دستمال کاغذی ۲۰۰ برگ ( ۱۸*۲۰ سانتیمتر) ایرانی

۴۰

۹٫۱۰۰

۱۷٫۰۰۰

۶

دستمال کاغذی۲۰۰برگ ( ۲۰*۲۰ سانتیمتر) ایرانی

۴۰

۹٫۴۰۰

 ۱۷٫۰۰۰

۷

دستمال کاغذی ۳۰۰ برگ ( ۱۷*۱۸ سانتیمتر) ایرانی

۲۴

۱۲٫۰۰۰

 ۲۵٫۵۰۰

۸

دستمال کاغذی ۳۰۰ برگ ( ۱۸*۲۰ سانتیمتر) ایرانی

۲۴

۱۲٫۶۰۰

 ۲۵٫۵۰۰

۹

دستمال کاغذی ۳۰۰ برگ ( ۲۰*۲۰ سانتیمتر) ایرانی

۲۴

۱۳٫۱۰۰

 ۲۵٫۵۰۰

۱۰

 دستمال دلسی دوقلو (چهارلایه) ایرانی  ۲۵  ۱۵٫۳۰۰  ۳۲٫۰۰۰
 ۱۱  دستمال حوله ایی دوقلو (چهارلایه) ایرانی  ۱۲  ۳۰٫۰۰۰  ۶۹٫۰۰۰
۱۲ دستمال فله نیم کیلویی ایرانی ۱۵ ۶۰٫۰۰۰ ۷۸٫۰۰۰
۱۳ دستمال فله ۲۰۰برگی ایرانی ۵۰ ۹٫۰۰۰ ۱۶٫۰۰۰
۱۴ دسمتال فله ۳۰۰برگی ایرانی  ۵۰ ۱۲٫۰۰۰ ۱۹٫۰۰۰
۱۵  دستمال سفره ایرانی  ۳کیلویی  ۹۵٫۰۰۰  ۱۱٫۰۰۰

 

توضیحات :

– کلیه بسته بندی هایدستمال کاغذی در نایلون می باشد، در صورت بسته بندی در کارتن قیمت متفاوت خواهد بود.

 

– قیمتهای فوق جهت خرید حداقل ۵۰ کیسه از هر محصول می باشد ، در صورت افزایش سفارش مبلغ متفاوت خواهد بود.

 

– کلیه قیمت های فوق بر اساس تیشوی ایرانی محاسبه گردیده است . درصورت سفارش تیشوی خارجی قیمتها بالاتر می باشد.

 

– دستمال فله سفره در رنگهای مختلف موجود می باشد.

 

– کلیه سفارشات بعد از ۴۸ ساعت برای مشتری ارسال می گردد.

 

تحویل بار از ساعت ۸ صبح الی ۱۹ می باشد.

 

– درصورت تمایل برای هماهنگی تلفنی قبل از ارسال بار ، در هنگام سفارش اعلام شود .

 

– بدلیل کثرت فاکتورها به محض رسیدن بار تخلیه صورت می پذیرد.معطلی بار منوط به برگشت بار وعدم ارسال می باشد.

 

– در صورت سفارش ۴۰۰کیسه از محصولات فوق هزینه حمل رایگان می باشد.

 

–  در صورت سفارش محصولات با تیشوی خارجی وبسته بندی کارتن مبلغ ۵۰۰ریال به مبالغ فوق افزوده میگردد.

 

– دستمال کوکتل ، دستمال جیبی ودستمال مرطوب موجود می باشد که درلیست فوق نمی باشد.

 

 

با ما در واتسپ در ارتباط باشید