الکترون آزاد

اکتبر 1, 2023

آشنایی با هولوگرام رنگی

محققان راه جدیدی را برای ایجاد هولوگرام رنگی به وجود آوردند که می توان هر زاویه با استفاده از نور سفید معمولی آن را مشاهده کرد. این پیشبرد […]
با ما در واتسپ در ارتباط باشید