روزنامه ابتکار

سپتامبر 8, 2018

بمب‌هایی خطرناک به نام «دستمال کاغذی»

طبقه هشتم بیمارستان دانشگاه لندن، بخش ایزوله، پرستاری دو خط دفاعی در مقابل گسترش بیماری‌هایی که زندگی آن‌ها را تهدید می‌کنند، دارند. یکی راهرویی از محفظه […]
با ما در واتسپ در ارتباط باشید