عروس دریایی

اکتبر 3, 2023

موجودی که مغز و قلب ندارد!

بعضی از حیوانات هستند که کل زندگی خود را بدون قلب سر می‌کنند. قلبی در بدن آن‌ها برای خون رسانی وجود ندارد. البته همه حیوانات بدون […]
با ما در واتسپ در ارتباط باشید