فاکتور تحریر

اکتبر 30, 2023

فاکتور چیست؟

ساده ترین تعریفی که از فاکتور می توان ارائه داد، این است که فاکتور سندی است که فروشنده به خریدار می دهد تا در قبال پرداخت […]
با ما در واتسپ در ارتباط باشید