هولوگرام رنگی

اکتبر 1, 2023

آشنایی با هولوگرام رنگی

محققان راه جدیدی را برای ایجاد هولوگرام رنگی به وجود آوردند که می توان هر زاویه با استفاده از نور سفید معمولی آن را مشاهده کرد. این پیشبرد […]
سپتامبر 30, 2023

گسترش و نقش هولوگرام سه بعدی

نقش هولوگرام سه بعدی، گر چه به باور بسیاری از تصاویر و حقایق به وسیله ی چشم صورت می گیرد. ولی مشاهده اکثریت هولوگرام ها بسته […]
با ما در واتسپ در ارتباط باشید