دستمال کاغذی ارزان

سپتامبر 8, 2018

از خطرات و عوارض “دستمال کاغذی” چقدر می دانید؟

ویژگی های دستمال کاغذی خوب و بهداشتی ؛ برگ دستمال کاغذی خوب و بهداشتی چه ویژگی هایی دارد؟ نکات بهداشتی درباره انواع دستمال کاغذی 1.دستمال کاغذی […]
سپتامبر 8, 2018

بمب‌هایی خطرناک به نام «دستمال کاغذی»

طبقه هشتم بیمارستان دانشگاه لندن، بخش ایزوله، پرستاری دو خط دفاعی در مقابل گسترش بیماری‌هایی که زندگی آن‌ها را تهدید می‌کنند، دارند. یکی راهرویی از محفظه […]
با ما در واتسپ در ارتباط باشید